Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Uncategorized

Какво е PR и как работи?

Публичният имидж представлява 63% от стойността на повечето компании днес. Когато репутацията на компанията се срине, това се отразява на цялото корпоративно съществуване на компанията и нейните филиали. Ето...